Evden Çalışma Sürecinde Takım Olmak

Hedef:

İş yaşamının ağırlıklı olarak ev ortamına taşındığı süreçte, takım ruhu ve ekip çalışmasını geliştirmektir.

Kişilerin bireysel izolasyon algısından uzaklaşıp, takım faydası ruhuna sahip olması hedeflenmektedir.

Yol Haritası:

  • Evden çalışma disiplinin püf noktaları
  • Bireysel motivasyon anahtarları
  • Kimlik ve rol çatışmasının çözümlenmesi
  • Evden çalışma sürecinde organizasyonel yedekleme
  • Evden çalışma ortamında iletişim araçlarının etkili kullanılması
  • İletişim kurallarının geliştirilmesi ve uygulanması

Seminer Sonrası Kazanımlar:

  • Bireysel motivasyonun yükselmesi
  • Takım ve değer odaklı projeler geliştirilmesi
  • Yaşanan süreci olduğu gibi kabul edip, hedef için yol haritasında istikrarlı şekilde ilerlenmesini sağlamaktır.

Süre:2 saat

Mecra: Online