Olağanüstü Zamanlarda Karar Vermek

Hedef:

Dünya ve Türkiye’de yaşanan pandemi sürecinde karar yetkinlik becerilerini korumayı ve geliştirmeyi hedefliyoruz.

Ekonomik, sosyal, küresel veya yerel fark etmeksizin olağanüstü zamanlarda karar verme yetkinliğinde, yanılsamalardan gerçekliğe erişimi kolaylaştırmak.

Yol Haritası:

  • Olağanüstü zaman tanımlamasının bilişsel düzeyde detaylı tanımlanması
  • Karar verme sürecindeki değişkenlerin ve önceliklerin net tanımının yapılması
  • Değerler analizi
  • Neden, sonuç ve süreç ilişkisinin yapılandırılması
  • Karar noktasında, karar paydaşlarının etkili bir iletişim ile bilgilendirilmesi

Seminer Sonrası Kazanımlar:

  • Sınırlandırılmış hedeflerin sağlıklı yapılandırılması
  • Karar sürecinin kolaylaştırılması
  • Karar sonuçlarının soru işaretine yer bırakmayacak şekilde sonuçlandırılması

Süre:2 saat

Mecra: Online