Dijital Çağda <br> Çalışan Kadın ve Anne Olmak

Hedef:

Yeni dünya düzeninde dijital araçları etkin şekilde kullanan kadın rol modelinin yapılandırılması

Değişim sürecinin sosyo-ekonomik etkilerine göre kadınların iş süreçlerinin yeniden değerlendirmesi

Yeni düzende daha da etkinleşecek kadın figürünün donanım ve hedeflerinin konumlandırılması

Yol Haritası:

  • Kadın rol modelinin yeniden değerlendirilmesi
  • Anneliğe bağlı “sorumlulukların” yorumlanması
  • Dijital araçların hedef odaklı kullanılması
  • Evde organizasyonel yedekleme
  • Çalışma araçlarının etkin hale getirilmesi

Seminer Sonrası Kazanımlar:

  • Toplumsal cinsiyet rollerine bağlı çatışmaların çözümlenmesi
  • Roller arasında geçiş hızının arttırılması
  • Dijital kanallardaki yetkinliklerin geliştirilmesi ve olanakların etkin şekilde değerlendirmesi

Süre:2 saat

Mecra: Online